Som medlem i en båtklubb ansluten till  Svenska Båtunionen får man ”utan extra kostnad” tidningen Båtliv hem i brevlådan. Det är en rätt trevlig tidning, men…..

Båtfärd 25 juni 130

Svenska BåtUnionens tidning propagerar så mycket de orkar och lite till för ett  Båtkörkort. Vad det Körkortet ska vara bra för kan man verkligen fråga sig. Lagstiftning för vad som gäller på sjön finns redan i Sjölagen. Sjölagen ålägger dessutom båtägaren att känna till de regler och förordningar som finns till sjöss, så att han eller hon säkert ska kunna framföra sitt flytetyg.

 Båtkörkortet lär inte rädda några liv. Enligt Sjöfartsverkets statistik dör ca 30-40 människor  på sjön varje år. Det är tragiskt, absolut. Ett båtkörkort lär dock tyvärr inte förbättra statistiken. Granskar man den lite närmare, så kan man nämligen snabbt konstatera att ett överväldigande antal av de som förolyckats trillat ur en roddbåt. De är onyktra, de är män, och de är femtio år eller äldre.

Såvida vi inte får körkortskrav även på roddbåtar, så kommer det alltså inte att rädda några liv. Och det liggande förslaget på båtkörkort inkluderar inte roddbåtar. 

 Det enda man kan vara säker på är att OM det blir verklighet, så har vi ytterligare en skatteslukande myndighet på halsen. 400 000 människor måste sätta sig på skolbänken igen. för att lära sig köra båt, något många av dem har gjort i många år.

Jag föreslår: Skrota förslaget. Rädda liv istället, skänk 2 flytvästar till alla som äger en eka. Det blir garanterat billigare än att införa ett båtkörkort, och om någon av alla dessa flytvästar räddar ett enda liv, så har man åtminstone åstadkommit något som  båtkörkortet enligt liggande förslag inte kommer att göra!

Annonser