1984

De flesta svenskar har antagligen läst George Orwells roman 1984. Boken, skriven år 1948, är en skrämmande framtidsvision om hur staten kontrollerar medborgarna in i minsta detalj.

Ett sätt att få medborgarna passiva och fogliga var att förvrida språket, så att det blev mer eller mindre obegripligt. Tanken är att begränsa individens tankeutrymme.Några exempel på nyspråk ur boken är: Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.”

I klimatdebatten används samma metod. Senast i dag i DN intervjuas IPCC:s (FN:s klimatpanel) chef Rajendra Pachauri.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/farre-skeptiker-gladjer-chefen-for-fns-klimatpanel-1.980371

Han gläder sig åt att ”klimatskeptikerna blivit färre. Färre? Den som vill kan ju kolla kommentarerna till DN:s artikel. En överväldigande majoritet av kommentarerna till artikeln är minst sagt skeptiska.

I våra dagstidningar kan vi också läsa att ”Havsnivåernas stigning accellererar”. Accellererar? I verkligheten förhåller det sig precis tvärtom. De senaste 2-3 åren har havsnivån legat stilla.

Arktis is minskar allt snabbare, och kan vara borta om bara 4-5 år. Minskar?Efter bottennoteringen 2007, har Arktis is växt till med uppåt 20% Så här ser alltså den moderna varianten på nyspråk  i klimatdebatten ut:

Färre  betyder fler.

Accellererar betyder stannar av.

Minskar betyder ökar.

Och det är våra svenska gammelmedia som står för nyspråket! Man vrider och förvanskar, man förtiger, man censurerar misshagliga kommentarer, och ibland serveras vi rena lögner.

Skrämmande är bara förnamnet!

Annonser