domedagen

Klimatförhandlingarna i Köpenhamn som går av stapeln i början på december, går mot ett totalfiasko.

EU kan inte enas om några långtgående ”klimat”-åtaganden. USA vill inte ge några löften om bindande utsläppsbegränsningar gällande Co2. Indien säger tack men nej tack till utsläppsbegränsningar. Kina gör tummen ner, de har fullt upp med att utveckla och modernisera sitt land. Ryssland avvaktar, men eftersom alla de andra stora säger nej, så kommer även Ryssland att tvärnobba…..I England ställs till och med frågan om det överhuvudtaget är någon idé att skicka några förhandlare till Köpenhamn.

Med tanke på hur tongångarna varit i svenska mainmedia och bland våra klimatoroade politiker de sista månaderna, så är det väl bara att invänta  Domedagen, då?

Ni vet, det finns ingen plan B, för det finns bara en planet…….Vi MÅSTE få till ett avtal, det är ABSOLUT sista chansen nu…….Det ÄR redan försent, Planeten går åt helvete! OSV, OSV. Sånt har hörts till leda i snart ett halvår nu.

Men…..nu börjar det helt plötsligt låta annorlunda från våra politiker. ”Det blir fler möten”….”Köpenhamn är bara en station på vägen”……..”Vi kan kanske komma överens om hur vi ska gå vidare i frågan, och det är ju bra så”……..

 Helt plötsligt verkar det som om domedagen är uppskjuten på framtiden.Vad kan det komma sig?

Problemet är organisationen som alla klimatoroade lutar sig emot i klimatfrågan,FN-organisationen IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC sammanställer klimatforskningen, de utför ingen forskning själva, om det nu var någon som trodde det. Och det är det. Många som tror det alltså.  Inom IPCC finns ett antal människor som sammanfattar de vetenskapliga arbetena till en rapport som kallas ”Summary for policymakers” (Ung. ”Sammanfattning för politiker och media”) Ett av  problemen är att sammanfattningarna inte alltid har stöd i de vetenskapliga arbeten som utgjort grunden för dessa sammanfattningar.

IPCC  grundades för att påvisa människans påverkan på klimatet. Det är det enda de är intresserade av. De är en politiskt styrd organisation. När inte forskningen tillräckligt tydligt (vilket ofta är fallet) kan påvisa någon mänsklig påverkan, så förtiger man det.  Alla framtida skräckscenarios du läser om i tidningarna är i grunden baserade på datamodeller, som försöker att förutsäga hur mycket varmare klimatet kommer att bli till följd av fortsatta Co2-utsläpp i atmosfären. Det är bara ett problem. Modellerna stämmer inte. De är nämligen alla programmerade att ge så kallade ”positive feedbacks” dvs. koldioxiden i sig själv är nämligen ingen kraftfull växthusgas vid högre atmosfärkoncentrationer än dagens.  Även om man fördubblade den nuvarande halten koldioxid i atmosfären , som är ca 385 ppm (parts per million), så skulle den globala temperaturen inte stiga mer än max någon grad.  Det kommer dock aldrig att hända, för så mycket fossila bränslen att elda upp finns inte på hela planeten. (Källa Prof. Kjell Aleklett, Uppsala universitet)

Så, för att det ska kunna bli varmare så förutsätter IPCC alltså att koldioxiden i sin tur påverkar den verkligt viktiga växthusgasen i atmosfären, nämligen vattenånga. Problemet är bara att det står mer och mer klart att koldioxidens feedback på vattenångan är negativ, inte positiv. Richard Lindzen, Professor på MIT, en av världens absolut mest framstående klimatforskare har gjort ett litet föredrag om detta. Det tar ca 20 minuter att läsa igenom, väl spenderad tid för den intresserade, och för den som vill se igenom politikernas (se ovan) domedagsfloskler.

http://www.moderna-myter.se/Doc/lindzen-talk-pdf.pdf

Lindzen sågar IPCC:s klimatmodeller jämns med fotknölarna. 

 För oss vanliga människor betyder det helt enkelt att domedagen är inställd. Vi kan sova lugnt. God natt!

Annonser