windmills_kinderdijk_netherlands_13877234

På Text-TV i går kväll hittade jag den här lilla nyheten:

134 SVT Text         Lördag 14 nov 2009
UTRIKES Publicerad 14 november      
                                       
”Nederländerna planerar grön vägskatt 
                                       
  Regeringen i Nederländerna vill      
  införa en grön vägskatt från 2012 då 
  bilisterna ska börja skatta per körd 
  kilometer.                           
                                       
  Syftet med skatten är att minska     
  koldioxidutsläppen med tio procent   
  och trafikstockningarna till hälften.
                                       
  Varje fordon kommer att förses med en
  GPS som registrerar hur många kilo-  
  meter som körs, när och var det sker.
  Uppgifterna överförs sedan till en   
  myndighet som skickar en faktura.    
                                       
  Enligt förslaget ska bilisterna beta-
  la ungefär tre kronor per kilometer.”

30 kr i skatt per mil? Som alltså ska läggas till den bensinskatt som bilisterna redan betalar.

GPS i varenda bil som gör att myndigheterna vet precis var du varit och när?

Det här är ju rena vansinnet! Alltså…. vill man att folk ska köra färre kilometer med sin bil? Det uppnår man enkelt genom att höja den redan befintliga bensinskatten till önskvärd nivå, låt oss säga 24 kr/ litern. Då hamnar bensinpriset någonstans kring 30-35 kr, och avsedd effekt uppnås. Dvs, vanliga människor blir tvungna att skrota sin bil och börja promenera/ cykla igen.

”Förmodligen” skulle det orsaka minst sagt uppretade reaktioner hos vanligt folk. 

Så varför hotet om GPS i varje bil?

Min gissning är att vad vi ser är ett exempel på en klassisk ”härskarteknik”

Lura folk att fokusera på fel saker.

Människor kommer att opponera sig kraftigt mot denna form av övervakning, varvid regeringen låtsas backa och beslutar sig för att ”bara” höja bensinskatten rejält. Vanligt folk tror att de vunnit en seger, men de har i själva verket blivit totalt lurade.

Fy fan!

Uppdatering: Texten i Text-TV har nu  ändrats till att kostnaden skall vara ca 30 öre/km.

 Uppdatering 2: I dagens DN står att moms och vägskatten i Holland kommer att tas bort i samband med denna reform. Så jag besvarar min fråga i rubriken med ett…..Nej, det verkar vara notisskrivaren på Text-TV som verkar ha blivit galen…..Knappt en siffra rätt! 

Annonser