I en debattartikel i gårdagens nätupplaga av Svenska Dagbladet skriver Göran Ahlgren som är tekn. dr., docent i organisk kemi.

”Blir klimatmötet i Köpenhamn i december ett av vår tids största politiska fiaskon? Att man tror sig kunna styra klimatet (tvågradersmålet) bygger på en illusion utan sund vetenskaplig grund.

I drygt 20 år har en grupp forskare med anknytning till FN:s klimatpanel IPCC, men framför allt politiker och media världen över, spritt uppfattningen att atmosfäriska koldioxidtillskott från användning av fossila bränslen kommer att leda till en global klimatkatastrof. Idag hävdar man att detta som ett faktum som står bortom all diskussion. Detta får överhuvudtaget inte ifrågasättas. De politiska frågorna handlar om vilka åtgärder som ska vidtas för att omedelbart begränsa utsläppen.

Samtidigt har jordens temperatur inte stigit på mer än ett decennium, och det saknas fort- farande vetenskaplig grund för att koppla koldioxid från fossila källor till en avgörande klimatpåverkan. Ny forskning, baserad på verkliga observationer snarare än modeller, försvagar ytter-ligare hypoteser i denna riktning. Hela inriktningen av dagens politik måste därför omprövas.

Mänsklighetens energiförsörjning är till 80 procent beroende av fossila bränslen. Effektiva och pålitliga energikällor har möjliggjort det moderna samhällsbygget och kommer även i framtiden att vara helt avgörande för hållbarhet, miljö och välfärd. Men nu diskuteras globala avtal för att kontrollera både energikällor och deras marknader. Precis som andra planekonomiska åtgärder kommer detta att ha en förödande inverkan på såväl ekonomi som miljö.

De åtgärder som redan vidtagits har orsakat fattigdom, svält och miljöförstöring. Ett exempel är de ogenomtänkta satsningarna på biobränslen som orsakar stigande livsmedelspriser och skogsskövling. Det står klart att övriga planerade åtgärder kommer att förvärra dessa skador. En påtvingad, förhastad övergång till ineffektiva och skattesubventionerade energikällor medför ett oerhört slöseri med resurser.

Det är hög tid att ompröva politiken. Inrikta den på ökad tillväxt, ny effektiv energi och förbättrad miljö. Låt bli att slösa bort vårt välstånd på meningslösa åtgärder mot koldioxid. Politisk handling bör baseras på vad vi vet fungerar snarare än på lösa spekulationer.”

GÖRAN AHLGREN

 

Fler än 700 personer har redan skrivit på uppropet. Gör din röst hörd, skriv på du också! Länk till uppropet:

http://www.stockholminitiative.com/upprop/anmalan/

Annonser