Som jag har skrivit om tidigare, så lades  stora mängder interna E-mejl och textdokument från HadCRU ut på nätet för drygt en vecka sedan. Vad som fanns bland dessa mejl och dokument visade sig verkligen vara rena dynamiten! Mejlen avslöjar hur dessa forskare, gräddan av FN:s klimatpanel IPCC:s vetenskapsmän i klimatforskning bluffat, undanhållit rådata, raderat  opassande data, manipulerat den vetenskapliga peer-rewiewmetoden, utövat påtryckningar mot vetenskapliga publikationer mm….

Men det som är det allra intressantaste är textdokumenten. De avslöjar att de datamodeller som IPCC använt sig av för att påvisa mänsklig påverkan på klimatet är fullständigt värdelösa. Dessutom visar de hur man manipulerat data för att få de ”rätta”, ”skrämmande” kurvorna i de grafer som sedan presenterats för Media och politiker.

Jag visar ett exenpel här, som jag lånat från denna sajt:

 http://www.prisonplanet.com/mcintyre-the-deleted-data-from-the-%e2%80%9chide-the-decline%e2%80%9d-trick.html

På den första grafen ser vi hur temperaturkurvan BORDE ha sett ut, om den altså inte manipulerats.

Den röda linjen, i slutet av grafen visar tydligt att det inte finns någon anmärkningsvärd uppvärmning av planeten. Det gick ju inte för sig, så dessa data raderades.

I stället presenterade IPCC en graf som såg ut så här:

Och vips, så ser grafen riktigt otäck ut, den globala värmen stiger med en oroande hastighet.

Det är alltså detta ClimateGate handlar om. En enorm veteskaplig bluff har avslöjats.  I USA ska Kongressen inleda en stor undersökning av hela historien.http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/2415-congress-launches-climategate-investigation

 I England kommer man att göra likadant. Tidningarna och TV i hela världen tar upp detta, och man spekulerar till och med ifall IPCC överhuvudtaget kommer att överleva som organisation.

I Sverige?

Inte ett knyst från Svensk TV. På över en vecka…..Vad ska man tro om det?

Till sist, en länk till första delen av långfilmen ”The great Global Warming Swindle”:

http://www.youtube.com/watch?v=xzSzItt6h-s

Du hittar lätt de övriga 8 delarna på Youtube.Filmen har några år på nacken. Men jösses vad rätt de hade, de som gjorde denna film.

Annonser