Det som kommit att kallas ”The Gore effect” drabbar nu Danmark med full kraft. Gore Effect? Vad är det? Jo, lustigt nog så är det synnerligen vanligt att när Al Gore dyker upp någonstans för att tala om att domedagen på grund av ”Global Warming” är nära förestående, så blir det nästan alltid kallt, och ofta snö.

Så också i Köpenhamn.

Say no more………

Och så här behandlas journalister som försöker ställa frågor till Al ”Goraklet” i Köpenhamn…….

Annonser