I dagens SVD finns en mycket intressant artikel skriven av Per Gudmunsson.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ar-halva-journalistkaren-miljopartister-nu_3989981.svd#articlecomments

Han tar upp  att journalister gärna vinklar sina artiklar efter sin politiska uppfattning. I just klimatfrågan är detta för den som är skeptiskt lagd till det sk ”klimathotet” fullständigt uppenbart. I artikel efter artikel får vi läsa floskler som är totalt felaktiga och vederlagda för länge sedan.

Så hur ser partisympatierna ut bland de svenska journalisterna?

Ur artikeln: …….”

Hur det gick? Forskarna kunde uppmäta att journalisterna i 82 procent av fallen valde en nyhetsvärdering som överensstämde med deras egna politiska grunduppfattning. I drygt fyra fall av fem väljer alltså en journalist den nyhetsvinkel som stämmer med den egna ideologin.  

Med dessa siffror blir frågorna om hur Miljöpartiet kunde bli årets opinionsgunstling och hur Wetterstrand kunde bli expertkommentator mindre obegripliga.  

Nästan var fjärde journalist är om man får tro JMG miljöpartist, och drygt fyra av fem nyhetsvärderingar denne journalist gör speglar en miljöpartists världsbild. Grovt uttryckt kan ungefär var femte nyhet vara vinklad till Miljöpartiets fördel.”……….

Det här  förklarar den ensidiga rapporteringen i Media när det gäller det sk ”klimathotet”.

Inte konstigt då, att skeptiska forskare och vetenskapsmän inte får göra sina röster hörda annat än i en och annan debattartikel.

Det  är hög tid att journalister inte bara sätter  namn under sin artikel, utan även vilket parti han eller hon sympatiserar med.

Annonser