Lars Bern har 35 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom näringslivet. Han är teknologie doktor och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin. Tillsammans med Maggie Thauersköld-Crusell har han skrivit den klimathotskritiska boken ”Chill Out”

http://www.theclimatescam.se/kop-boken-chill-out/

Ur Lars berns artikel på Newsmill……..

”För EU och Sverige är utfallet av COP15 en katastrof. Sverige har på pseudovetenskapliga grunder lovat minska våra redan små koldioxidutsläpp i en utsträckning som kommer att bromsa vår ekonomiska utveckling och underminera vår konkurrenskraft, utan att få någon motprestation i utbyte vare sig av Kina, Indien eller USA. Våra dyrbara åtgärder kommer att helt sakna betydelse för klimatet. Samtidigt har vi ställt ut rundhänta ekonomiska löften till resten av världen om bidrag till det vi kallar ”klimatomställningar”. Löftena bygger på den bräckliga föreställningen om vår rikedom. Flertalet västländer är hårt skuldsatta, har stora underskott i sina statsfinanser och är starkt beroende av importerad olja och gas. I framtiden kommer de därtill att få betala betydligt mer för den importerade energin i konkurrens med allt rikare kineser och indier. Den ekvationen kommer inte att gå ihop!”…….

Läs hela artikeln här:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/26/f-rlorarna

Annonser