De flesta som hänger med i klimatdebatten känner förmodligen till att Al Gore´s film ”An Inconvenient Truth  ” innehåller en massa sakfel. I Engelska domstolar har 9 (nio) rena sakfel tagits upp. När (om) filmen visas i engelska skolor så MÅSTE dessa fel påpekas innan filmen visas. (Detta gäller tyvärr inte i Sverige, där bl. a. mina egna barn har tvingats att se dyngan åtminstone 2 ggr per läsår) 

Men tydligen finns det betydligt fler fel i Gore´s ”dokumentär” Den här filmen räknar upp 35 (trettiofem) fel…….

Se det, sprid det………Det är verkligen på tiden att få stopp på halvsanningarna och de rena lögnerna gällande den sk ”Globala Uppvärmningen”

Del 1

Del 2

Annonser