Henrik Palmgren från Red Ice Radio intervjuar Tim Ball. Intervjun är i 7  delar. Mycket intressant. Tim Ball säger om de läckta mejlen bland annat på frågan huruvida mejlen bevisar forskningsfusk eller inte:  Its not ”the smoking gun, it´s an Atomic Bomb

Tim Ball ger svar på många frågor i ämnet….Var det hackers eller en läcka?Varför manipulerade de data osv? Vilka är inblandade? Hur bar de sig åt för att kunna lura en hel värld? 

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Annonser