Dr Sherwo0od Idso vid ” Center for the study of Carbon Dioxide and Global Change” visar med ett experiment att Co2, koldioxid, verkligen ÄR livets gas, och inte någon  förorening. Tyvärr finns det ju de som vill få oss att tro att Co2 är ett gift.

Annonser