Hela England och Skottland är nu snötäckt. Irland har  på denna bild ännu inte drabbats, men när detta skrivs har även de fått känna på vad en riktig vinter med snö vill säga.

I England har man börjat inse att man kanske inte är optimalt rustade för att klara en riktig vinter.

BBC har en artikel i nätupplagan där man frågar sig hur de gör i länder som ändå skulle kalla den pågående engelska vintern för mild eller ”helt normal”. Man har tittat på hur man gör i länder vana vid riktiga vintrar (bland andra Sverige) för att klara lite snö och kyla utan att det blir totalkaos.

En komisk (ialla fall i mina ögon) poäng är att man faktiskt börjar ifrågasätta om det är så smart att, på engelskt vis, ha avloppsrör od på utsidan av sina hus………Jag trodde aldrig att de skulle komma på det. 🙂

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8447989.stm

Annonser