Meteorologen Bertil Larsson skrev en utmärkt debattartikel i Helsingborgs Dagblad häromdan, innehållande fakta om klimatet, Co2, isbjörnar, osv. Med tanke på många människors totala okunskap i ämnet beroende på svenska mainmedias desinformation och rena lögner i ”klimatrelaterade” ämnen, så publicerar jag dessa fakta här. Läs och lär, politiker, journalister, och opinionsbildare.

http://hd.se/ledare/2010/01/18/klimatets-tva-sanningar/

.Vattenångan är den totalt dominerande växthusgasen (inverkar med 95 procent).

.Koldioxiden inverkar med ca 1 procent.

.Temperaturökningen under 1900-talet var ca 0,7 gr.

.Koldioxiden ökade under samma tid med 38 procent (i första hand läckage från världshaven).

.Världshaven innehåller 50 gånger mer koldioxid än atmosfären.

.Transport till eller från havsvattnet varierar i takt med solinstrålningen som i sin tur påverkar vattentemperaturen.

.Av den koldioxid som idag finns i atmosfären kommer 6 procent från människans förbränning av fossila bränslen och från skogsbränder

.En fördubbling av koldioxiden i luften skulle bidra med en temperaturökning av 1 grad.

.Om Kyotoavtalet skulle genomföras fullt ut skulle det påverka temperaturutvecklingen på 100 år med ca 0,1 grad.

.Sverige släpper ut ca 0,2 % koldioxid på världsbasis.

.Hela Sveriges utsläpp är av samma storleksordning som den mängd koldioxid befolkningen i Bangladesh producerar genom att andas.

. Hela Sveriges utsläpp av koldioxid per år är lika stort som Kinas ökning per månad

.Isen i Arktis växer till igen efter den minimala utbredning den hade i sep 2007.

.Isen i Arktis tenderar också att bli tjockare.

. Även om all is i Arktis skulle smälta stiger inte havsytan alls eftersom Arktis är ett enda stort isflak

. Någon har räknat ut att det varje år smälter 273 kubikkilometer is på Grönland. Om avsmältningen skulle vara lika stor i framtiden tar det 15 000 år innan all is är borta och då har vi sannolikt en ny istid.

.Vattennivån stiger enligt IPCC med 37 cm på 100 år och enligt Internationella Havsnivåkommissionen med 5 cm. Artiklar med uppemot 10 m höjning under samma period har alltså dåligt stöd hos forskarna.

.Isbjörnarnas antal är idag 24000 mot 4000-6000 på 60-talet.

.De flesta underpopulationer växer och är välmående.

.Isbjörnen är inte alls utrotningshotad enligt biologer (WWF håller tydligen inte med).

. Under bronsåldern var det 3 grader varmare, under romartiden 2 gr varmare och under vikingatiden 1 gr varmare än det är idag.

Annonser