107 SVT Text         Onsdag 20 jan 2010
INRIKES Publicerad 20 januari       
                                       
Klimatpanelen räknade fel på 315 år  
                                       
  En smärre skandal skakar just nu     
  FN:s klimatpanel IPCC. I panelens    
  rapport för 2007 lämnades helt       
  felaktiga uppgifter om hur Himalayas 
  glaciärer smälter.                   
                                       
  I rapporten målades ett skräckscenario
  upp – år 2035 skulle bara en femtedel
  av Himalayas glaciärer finnas kvar,  
  en yta motsvarande Norrbottens län.  
  Miljarder människors vattenförsörjning
  i främst Indien och Kina skulle hotas.
                                       
  Men en av IPCC:s egna medarbetare    
  reagerade mot påståendet och kunde   
  efter idogt resarcharbete på nätet   
  konstatera att det var helt fel.     
Fortsättning följer på sida 108

 

108 SVT Text         Onsdag 20 jan 2010
INRIKES Publicerad 20 januari       
                                       
  Källan till påståendet om det        
  ödesdigra året 2035 visade sig vara  
  en vetenskaplig rapport från 1996 där
  en glaciärforskare gör en mycket grov
  beräkning av Himalayaisens framtid,  
  rapporterar tyska Der Spiegel.       
                                       
  Han gissade då på att runt fyra femte-
  delar skulle vara borta – år 2350.   
                                       
  FN:s klimatlarm tycks alltså ha      
  byggts på en felräkning på 315 år,   
  och var dessutom baserad på en grov  
  gissning av en forskare.             
                                       
  IPCC:s vice ordförande Jean-Pascal   
  van Ypersele erkänner nu att man har 
  gjort fel och säger till BBC News att
  siffran ska ses över.

Kommentarer överflödiga!

Annonser