Mannen som uttalar sig på det viset är Godfrey Bloom, engelsk EU-parlamentariker.

Man skulle ju kunna skicka frågan vidare till våra svenska politiker och makthavare:

Klimathotet” är ett sanslöst bedrägeri, när ska ni vakna upp?

Och denne engelske EU-parlamentariker, Roger Helmer, har har i EU-parlamentet begärt en offentlig utredning om vilket vetenskapligt material som ligger bakom påståendena om människoskapt global uppvärmning. Detta med hänvisning till CRU-breven som läckt ut i höstas.

Det är tydligt att det är i England som kampen mot klimathysterin  kommit längst bland politikerna……De har åtminstone politiker som vågar ta bladet från munnen, och säga sitt hjärtas mening i frågan.

UPPDATERING.

Nu kör engelska parlamentet igång en utredning om Climategate!

http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/science_technology/s_t_cru_inquiry.cfm

Annonser