Andrew Weaver är en av de mest framstående alarmistiska klimatforskarna inom IPCC. Han är en av de sk ”Lead authors” för IPCC:s rapporter. Se länken:

http://www.thelavinagency.com/speaker-andrew-weaver.html

Nu kräver han att hela IPCC:s organisation reformeras, och att ledningen måste bytas ut.

För att citera honom själv: there has been some ”dangerous crossing” of the line between climate advocacy and science”

Han menar  att det behövs mer vetenskap och mindre advokatyr.

IPCC är i jättekris, det står helt klart.  Det som började med ClimateGate har växt till en lavin av avslöjanden om oegentligheter. Forskarrapporter publicerade av IPCC som inte är skrivna av av några forskare överhuvudtaget, utan miljöaktivister osv. De 2500 ”vetenskapsmännen” som visade sig vara både byråkrater, programmerare och lite av varje.

Hur länge får Pachauri sitta kvar? Jag gissar att han”avgår” inom 2 månader. 

Länk till artikeln ur tidningen National Post, där jag hittade denna nyhet.

http://www.nationalpost.com/opinion/columnists/story.html?id=90f8dd19-4a79-4f8f-ab42-b9655edc289b#ixzz0dpiB0tX3

Annonser