En kort diskussion där man tar upp  Prof. Phil Jones fortsatta vara eller inte vara som chef  för HadCRU….HadCRU har alltså konstaterats begått överträdelser mot FOI, Freedom of Information Act. Fallet kommer dock inte att tas upp till rättslig prövning, eftersom det anses som preskriberat. Gränsen är 6 månader, vilket har passerats sedan anmälan gjordes. Starka krafter är nu i rörelse för att förlänga preskriptionstiden……….. 

Annonser