Det konstateras i denna TV-intervju, där det även framhålls att hela ”klimathotsindustrin” är i gungning. ”This is a very rough time for Climate sceince” som det uttrycks i intervjun……

Annonser