De alarmistiska forskarna menar att de håller på att vinna den vetenskapliga striden, men att de håller på att förlora striden om allmänhetens förtroende. Vetenskapliga striden? Rådde det inte fullständig ”Konsensus” Debatten är över? Bla bla………

Annonser