Atte Korhola, känd finsk professor och klimatforskare anser att IPCC inte har någon trovärdighet kvar.  Organisationen MÅSTE reformeras och arbetssättet ändras, är hans slutsats. Detta enligt en artikel i dagens svenskspråkiga version av finska dagstidningen Hufvudstadsbladet.

 http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/2/16/w43206.php

Ur texten:

……”Korhola skulle dela in IPCC-forskarna i team som kontinuerligt, interaktivt och öppet tittade på klimatforskningens resultat ur olika perspektiv. Rapporterna borde publiceras och diskuteras i takt med att de blir klara och inte buntas ihop till en lunta som är föråldrad innan den går i tryck.
– Det skulle sänka förväntningarna till rimlig nivå och tvinga politikerna att ta ansvar för sina gärningar. Nu är det för lätt för dem att gömma sig bakom en allsmäktig IPCC-rapport.”…….

Professor Korhola har naturligtvis rätt. IPCC kan inte fortsätta på den inslagna vägen.