Professor Wibjörn Karlén är ju rätt känd i klimatskeptikerkretsar. Han är en av de etablerade forskare som vågat sig på att kritisera IPCC:s slutsatser om ”Global Warming” Karlén skrev till Prof. Phil Jones, HadCRU, vid ett par tillfällen för att försöka få ut vilka data de använde när de beräknade klimatutvecklingen för Skandinavien. HadCRU fick nämligen fram en rejäl höjning som Karléns egna temperaturdata inte visade. För enligt Karlén så kyldes klimatet av i Skandinavien mellan slutet av trettiotalet och fram till slutet av sjuttiotalet.

 Prof. Karlén fick naturligtvis aldrig något vettigt svar.

På hemsidan ”CLIMATEGATE” kan man läsa hela historien.

http://www.climategate.com/scandinavia-gate-climate-cooling-but-scientists-hide-the-decline

Ur texten:

……”Dr. Karlén has debunked the fraud of the IPCC for falsifying the temperature of the Scandinavian region at the end of the 20th century to make them appear a staggerring 0.7 Degree Centigrade higher than actually existed.

In fact, the peak in temperatures for this cold northern European territory occurred not in recent years, but between 1930-50…….”

Tipstack: Thomas J

Annonser