Klimatdebatt i Fox News mellan Joe Bastardi (han heter faktiskt så), skeptiker, och Bill Nye, alarmist.

http://video.foxnews.com/v/4028904/bill-nye-in-no-spin-zone/

Jag hittade detta på Watts up whith that?

http://wattsupwiththat.com/

Annonser