Passande musik till inlägget? 😉

På den utmärkta klimathotskritiska bloggen ”Watts up whit that?” finns en artikel om hur 9 olika klimatdatamodeller alla missat hur snömängden i Nordamerika skulle utvecklas när Co2-halten i atmosfären ökar.

http://wattsupwiththat.com/2010/02/19/north-america-snow-models-miss-the-mark/

Modellerna spår mindre snö…….

Se länk:

http://www.agu.org/pubs/crossref/2005/2005GL023394.shtml

Ur texten:

” ………These results suggest that snow cover may be a sensitive indicator of climate change, and that North American snow extent will probably decrease in response to greenhouse gas emissions, although the magnitude of the response may be nonlinear………..”

(Min fetning)

I den bistra verkligheten blev det ju istället så här i USA denna vinter.

Vita Huset i Washington. Det gör verkligen skäl för namnet denna kalla snöiga vinter.

Klimatmodellerna är minst sagt urusla verktyg, så länge forskarna inte vet vilka parametrar som styr klimatet. Den gamla dataprogrammerarsanningen gäller som alltid: Skit in=Skit ut.

Annonser