Ur Radionyheterna kl 09.00 första söndagen i februari år 2025

Meddelande till allmänheten

”Vindkraften, solkraften och vattenkraften räcker inte till. Den stränga vintern har medfört att elransonering måste införas. Energimyndigheten har därför i samråd med Regeringen beslutat som följer:

Allmänheten ges tillgång till el mellan kl 06.00-09.00 på förmiddagen. På eftermiddagen finns el att tillgå mellan kl 17.00-21.00.

Övrig tid prioriteras elförsörjningen för kollektivtrafik, skolor, sjukhus och statliga myndigheter.”

”Flera hundra pensionärer har hittats ihjälfrusna i Sthlmsförorten Farsta, som på grund av trasiga elledningar nu varit utan ström i en vecka. Polisen utreder dödsfallen, men misstänker inget brott. ”De frös helt enkelt ihjäl”, kommenterar Polisöverintendent Wolfram Bjirketun den tragiska händelsen”

I media utbryter en upprörd debatt om vems felet är att det kunde bli på det här viset. Den politiska oppositionen går till frontalattack mot regeringen, som anklagas för att inte ha avsatt tillräckliga medel för en säker elförsörjning. Regeringen å sin sida menar att det är Elbolagens fel att det inte kan gå att få fram tillräckligt med el. Elbolagen i sin tur anklagar Energimyndigheten för den uppkomna situtaionen med motivationen att de inte fått tillräckliga medel för underhåll och utbyggnad av kraftledningar od.

Kort sagt, alla skyller på varann, ingen medger sig ha gjort något fel.

Och  i hemmen sitter det svenska folket i mörkret och fryser röven av sig.

Otänkbart scenario?

Faktum är att det redan har hänt! Byt bara ut ”electriciteten” mot ”tågtrafiken”

Vad vill jag säga med detta?

 Energipolitiken är alldeles för viktig för att göra till ett slagträ i det politiska röstfisket. Sådant som Maud Olofsson gav ett bra exempel på häromdan. (Se tidigare inlägg)

Vi måste vara  absolutsäkra på att en situation liknande det som hänt tågtrafiken inte kan hända när det gäller tillgång till energi. Det finns i dagsläget bara ett sätt att försäkra oss om tillräckligt med el när den behövs som bäst.

Se till att bygga ut kärnkraften! Moderna reaktorer med hög kapacitet är vad vi behöver. Inte vindsnurror!   

Annonser