Så var det dags igen. Det parti jag en gång sympatiserade med gör bort sig å det grövsta igen! De visar med all önskvärd tydlighet varför de numera gör sig bäst i opposition. Det gör ju även deras röstsiffror i det senaste valet……sämsta valresultatet sedan 1917, tror jag det var? Men de verkar inte riktigt nöjda ändå. Socialdemokraterna håller på att utrota sig själva med idiotförslag som detta!

Ann-Christin Ahlberg (S) har lagt en motion till riksdagen där hon föreslår ett nytt båtregister och båtskatt. Heja! Det uppskattas säkert efter förtjänst av  de socialdemokratiska båtägare/väljare, som redan lever på marginalen och snålar hela året för att få några ljuva semesterveckor ute i skärgården.

Ann-Christin är till vardags barnskötare, ett hedervärt yrke, men varför låter sossarna henne komma fram med förslag som detta?

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02T496

Ur motionen:

…”Båt- och skärgårdsliv är en naturlig del av vår användning av den fantastiskt fina natur som vi har i kustbanden av Sverige. Även om det givetvis också finns helårs- och fastboende så är det på sommarhalvåret som skärgårdarna lever upp. Men det har också en prislapp som vi alla är med och betalar medan båtägarna är befriade från skatt. Motorfordon beskattas och den beskattningen ska ta en del av de faktiska kostnaderna för vägtrafiken. Båtar är däremot i dag helt befriade från skatt trots att det kostar samhället en del genom sjöräddning, sjöpolis, miljöåtgärder etc.Många båtägare har båtar av stort värde och kan använda sig av samhällsservicen kring hamnar, badvikar och skärgårdar m.m. Det är förvisso viktigt att vi har möjlighet att vistas på vattnen och kan njuta av den frihet som det kan vara för många. Vi måste även där se över så att båtägarna tar ett ansvar för kostnaderna. Kostnadsansvaret ska självklart regleras utifrån storlek/värdet på båten samt miljöpåverkan. Segelbåtar är givetvis miljövänligare än motorbåtar.Det båtregister som tidigare fanns borde återinföras. Det skulle öka sjösäkerheten, då det skulle försvåra smitning vid olyckor och tillbud. Ett båtregister kan mota kriminalitet (båtstölder) och bidra till identifiering av personer som begått brott på sjön. En skatt syftar till att generellt leverera in pengar till välfärden. En avgift tas ut i syfte att finansiera vissa tjänster som avgiften också ger rätt till.Sjöräddning, kustbevakning, sjöpolis m.m. skulle kunna delfinansieras genom en båtavgift. Även kostnaderna för sjölivets miljöpåverkan borde helt eller delvis bäras av båtlivet.”…… 

Några snabba reflektioner……

1. Alla båtar som överhuvudtaget har en motor installerad, och använder den, betalar redan skatt på bränslet, rejält med skatt. Desutom betalas 25% moms på all utrustning som inhandlas till båten.

2.Miljöpåverkan? Om en barnfamilj istället för att flyga utomlands ett par gånger om året, väljer att lägga sina pengar på båtliv, så MINSKAR ju deras ”miljöpåverkan”………Om vi talar i termer av ex Co2-utsläpp. Miljön och vattnet i våra skärgårdar blir dessutom hela tiden renare, vilket visar att miljömedvetenheten och viljan att förbättra miljön är stor bland båtfolket.  

3. Alla fritidsbåtsägare som färdas och vistas i våra skärgårdar hjälper till att hålla skärgården levande. De flesta som valt att bosätta sig och driva näringsverksamhet ute på någon ö, är totalt beroende av ett livligt fritidsbåtsliv. Utan fritidsbåtar får dom stänga ner verksamheten. Vilket i sin tur drabbar det fåtal som inte är beroende av turisterna. Butiker osv stängs, på välkänt maner från övrig glesbygd. Skärgården dör…

4. Enligt Statens Båtlivsutredning anno 2005 genererade båtlivet inom Sveriges gränser en intäkt till statskassan i form av moms om 3.000.000.000:-, (3 miljarder). Enligt samma källa bidrog det svenska båtlivet till sysselsättningen med 15.000 årsheltidstjänster.

Men det räcker tydligen inte för (S) ?

5. I gästhamnsavgiften i våra gästhamnar ingår moms med 25%. Mer pengar till Staten alltså.

6. SSRS, Sjöräddningssällskapet, finansieras av dess medlemmar, fritidsbåtsägarna. Det är SSRS som står för de flesta räddningsinsatserna, inte det statligt finansierade Kustbevakningen, KBV. KBV har naturligtvis inte längre  tid med sådant, eftersom de numera har fullt upp med att kontrollera att ingen fritidsbåtsförare har druckit en öl eller möjligen två, i sommarvärmen.

Slutsats av ovanstående:

Kära Socialdemokraterna…..

Lägg förslaget där det hör hemma…I papperskorgen!