http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/minska_utslappen/kommunikation/Slutrapport_Klimatkampanjen.pdf

De borde verkligen skämmas! I stället märker man en viss stolthet i hur väl de lyckats skrämma skiten ur MedelSvensson.

Annonser