Miljömuppsbyråkrat?

 

Nu har de varit i farten igen, våra miljömuppsförmyndare!  Denna gång i form av Sandvikens kommuns Miljöchef  Tommy Stenergard och miljöåklagare Christer Jarlås.

Saken gäller ett av kommunen eftersatt bad, där badstranden vuxit igen av vass, och där bland annan bråte även ett gammalt utbrunnet båtvrak låg och skräpade i strandkanten. Tomas Balkefors som bor i närområdet ledsnade och tog ett eget initiativ. Egenföretagare som han är, lät han sina anställda, på arbetstid, röja bort vassen. Den samlades i en hög på stranden. Båtvraket bärgades, släpades upp på land. Närboende slöt upp och plockade bort skräp. Badet var åter ett trevligt ställe dit människor kunde gå och bada och sola.

Borde Balkefors inte få medalj för sin insats? Eller åtminstone ett tack från kommunen, som tydligen inte ansåg sig ha råd att hålla badplatsen i skick? Inte då! I stället skriver kommunens Miljöchef Tommy Sternergard ett  brev till Balkefors och hotade med polisanmälan för miljöbrott!  Vassen låg bevars kvar i en hög och ett utbränt båtvrak var uppdraget på land. Var inte skräpet borta 18 juli skulle det bli polisanmälan minsann!

Nu började det dessutom mullra i den statliga byråkratin. Miljöåklagare Christer Jarlås hade synpunkter på att Miljöchef Sternergard bara hade hotat med polisanmälan. Enligt den nitiske miljömuppsbyråkraten Jarlås borde saken naturligtvis polisanmälas omgående. Man får nämligen inte ta bort vass eller ens ett gammalt båtvrak utan att fråga Länsstyrelsen om lov.

Vanligt folk i kommunen började protestera i lokaltidningen. Man undrade hur det kunde vara ett brott mot miljölagstiftningen att ta bort ett gammalt båtvrak ur vattnet, borde det inte snarare göra miljön bättre? Dessutom gjorde Balkefors och hans anställda bara det kommunen borde gjort för länge sedan.

Väldigt många människor som äger en liten stuga vid havet eller vid någon liten insjö röjer naturligtvis vass för att få en liten bit öppen strand, eller möjlighet att anlägga en liten brygga.

Men detta är alltså olagligt. Man måste fråga ”storebror” staten först.

Hur slutade historien? Balkefors, samme man som startade ”operation rädda badplatsen” lät frakta bort båtvraket och vassen,  på egen bekostnad. Miljöchefen inspekterade och kom fram till att alltihop nog ändå var att betrakta som ”återställande av tidigare förhållande” och tog tillbaka sitt hot om polisanmälan.

Vilket ju naturligtvis var precis det som de boende i området gjort, eftersom kommunen inte brydde sig, utan lät badet förfalla.

Kan man kanske tänka tanken, att om inte kommunen hade så många byråkrater som ska detaljstyra folks liv, så hade det kanske funnits kommunala resurser till att hålla badet i ordning?

Hela den bedrövliga historien finns att läsa på Expressens ledarsida:

http://www.expressen.se/ledare/siwe/1.2514331/malin-siwe-battre-bad-ett-miljobrott

Miljömupperiet blir bara värre och värre. Man undrar var det ska sluta?

Annonser