I går publicerade Sveriges Radios ”Klotet” en artikel om att många skolor i USA numera också undervisar  den skeptiska synen på ”klimathotet”. ”Klotet” jämför denna undervisning med religionsundervisning!?

www.sr.se/p1/klotet,

 Man försöker smutskasta detta vetenskapliga initiativ genom att jämföra den klimathotsskeptiska undervisningen med det krav som finns i vissa delstater i USA, där man förutom att undervisa om evolutionen, även undervisar i Bibelns ”skapelselära”.

Detta är makalös smutskastning, och borde verkligen inte förekomma i vår ”objektiva” statsradio.

När åtskilliga klimathotskeptiker  såg sig föranlåtna att kritisera detta påhopp, fick de följande svar av Klotets programchef :

”Bästa A. Henriksson och övriga klimatskeptiska debattörer.
Vetenskapsradion Klotet har till uppgift att göra god miljöjournalistik grundad på forskning och insatt i ett samhällsperspektiv. Vi speglar och granskar vetenskapliga rön bland annat på klimatområdet. Det finns inga tecken så vitt vi kunnat utröna att klimatforskning skulle bli sämre faktagranskad än annan publicerad naturvetenskaplig forskning, tvärtom. Den kunskapssammanställning som IPCC gjort 2007 är den bästa som finns fn. Så vitt jag vet drar dessutom alla nationella vetenskapsakademier i världen samma grundläggande slutsatser som IPCC av de tusentals publicerade och granskade vetenskapliga studier man bygger den första delen av sin rapport på. Den som inte själv har ork eller kunskap att läsa alla dessa studier och inte heller vill lyssna till de experter som har till uppgift att göra detta, har enligt min mening en syn på kunskap som ligger närmare en religiös tro än vetenskap. Klotet kommer fortsätta att kritiskt skärskåda både forskning och miljörörelse och samhällsskeenden som tidigare och låter inte förvillare och vetenskapsförnekare fördunkla våra sinnen.”

Vetenskapsförnekare och förvillare!? Man baxnar! IPCC, som Klotets Johan Bergendorff hänvisar till, har gång på gång blivit avslöjade som en forskningsfuskande propagandaorganisation.

2009 gick det så långt att Indien beslutade sig att starta egen klimatforskning eftersom man anser att IPCC är en miljöaktivistisk rörelse, inte en forskningspanel. (se tidigare inlägg på bloggen)

 I stället för ”Peer review” har man bland annat ägnat sig åt ”Pal review”, vilket innebär att man låter ”vänner” granska sitt ”vetenskapliga” arbete, istället för kompetenta anonyma granskare. På så vis blir det garanterat godkänt, och kan alltså ståta med titeln ”peer reviewed”.

 Man har ljugit om antalet klimatforskare som ingår i panelen. De famösa ”2500 klimatforskarna” har vid närmare undersökning visat sig vara 38!

Man använder sig av sk ”grå litteratur” som kan vara allt från en artikel i ett bergsklättringsmagasin, till något som skrivits av någon miljöaktivist från Greenpeace. Trots tidigare försäkringar om att allt som stod i IPCCs rapporter var ”peer reviewed”.

IPCCs chef Rajendra Pachauri kallade kritiken mot uppgifterna i IPCC-rapporten om Himalayaglaciärernas snara försvinnande  år 2035 för ”woodoscience”, trots att kritiken var relevant. Uppgifterna visade sig komma från en miljöaktivist som över telefon intervjuat en indisk glaciärforskare. Knappast ”peer reviewed” altså. Vad den indiske glaciärforskaren sa, var att om avsmältningen fortsätter likafort som i dag kan glaciärerna i Himalaya vara borta år 2350. En viss skillnad. För övrigt har det visat sig att forskningen rörande glaciärerna i Himalaya är undermålig. Man har bara tittat på de glaciärer som ligger på förhållandevis låg höjd. De glaciärer som ligger högre upp är stabila, de smälter alltså inte överhuvudtaget.

Detta är bara ett litet axplock av den kritik som finns mot IPCC. Att Klotet hänvisar till denna FN-organisation med dess numera skamfilade rykte är närmast patetiskt.

När Klotet dessutom bara låter den ena sidan komma till tals, dvs den alarmistiska, är det inte längre frågan om ”upplysning”….då sysslar man i stället med propaganda. Vedervärdigt!

Skäms Klotet, skäms SR och skäms Johan Bergendorff!

Annonser