Jag fick av Ann L-H, tidigare naturvetenskapslärare på gymnasiet och läroboksförfattare, som en kommentar till mitt inlägg om SR:s ”vetenskapsprogram” Klotet, hennes brev som hon skickat till Generaldirektören för Skolverket, Anna Ekström. Brevet gäller alltså detta:

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=3345

Brevet/ inlägget, var så bra, och relevant i sammanhanget, så jag tycker det är värt en egen ”tråd”. Jag publicerar det med Ann L-H:s tillstånd.

Läs och begrunda……

Till
GD för Skolverket Anna Ekström

I veckan som gick tog miljömagasinet Klotet SR P1 upp skolans undervisning i klimatfrågan. Som representant för Skolverket deltog undervisningsrådet Per Kornhall.
Per Kornhall påpekade med all rätt att undervisningen ska vara saklig och vila på vetenskaplig grund. Samtidigt talade han om klimatskeptikerna och placerade dem på ”andra pseudovetenskapliga fält”. Dessutom talade han om att det är viktigt att lära ut ”rätt saker”.
Båda uttalandena kräver sin förklaring!
I drygt tjugo år har klimatforskare med olika inriktning debatterat kring i vilken utsträckning de antropogena utsläppen av sk växthusgaser påverkar klimatet. Samtidigt har media framställt FNs klimatpanel IPCC och inte minst dess sammanfattning för politiker SPM, som det enda och sanna rättesnöret. Sätter man sig in i IPCCs historia blir bilden minst sagt annorlunda och på senare tid har Donna Laframboise avslöjat hur IPCC arbetat, vilket innebär att dess trovärdighet i hög grad kan ifrågasättas.
Se: The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert .

I motsats till mediabilden finns det och har sedan länge funnits ett stort antal klimatforskare, som inte bekänner sig till ”den rätta tron” dvs den som finns i SPM och sprids via miljörörelsen och media.
Se tex:
http://www.climatedepot.com/a/9035/SPECIAL-REPORT-More-Than-1000-International-Scientists-Dissent-Over-ManMade-Global-Warming-Claims–Challenge-UN-IPCC–Gore
För några år sedan kom det ut en sammanställning, NIPCC, av flera tusen peer-reviewade (!) forskningsrapporter, som går stick i stäv med vad IPCCs SPM, miljörörelsen och media förmedlar. Dessa rapporter grundas alltså på vetenskapligt granskad forskning av forskare som är mer eller mindre skeptiska till den sk konsensusbilden. Inom parentes sagt så har konsensus ingenting med vetenskap att göra och bara att använda det begreppet i klimatfrågan visar att den är starkt politiserad.

Att Per Kornhall som representant för Skolverket i detta läge deltar i SRs starkt vinklade och kritiserade miljömagasin Klotet och där ansluter sig till redaktionens ensidiga konsensusbild och dessutom talar om skeptikernas forskning som pseudovetenskap, vilket jämställer dem med tex kreationister eller liknande, är fullständigt oförsvarligt och kräver förklaring!

När det sedan gäller att förmedla ”rätt saker” i klimatfrågan så är som sagt ”science NOT settled”. Det finns inte några ”rätta” slutsatser att förmedla. Det man kan göra är att i god vetenskaplig anda diskutera olika argument från hela fältet så objektivt som möjligt så att eleverna får klart för sig att frågan långt ifrån är avgjord.

Klimatfrågan är oerhört väsentlig för samhället och för oss som kontinuerligt följer den finns det dagligen nya intressanta forskningsresultat och infallsvinklar.
Att en representant för Skolverket visar sin okunnighet eller alternativt medvetet agerar som megafon åt den ideologiska miljörörelsen är som sagt oförsvarligt och Per Kornhalls båda uttalanden kräver en officiell förklaring från Skolverket!

Ann Löfving-Henriksson
Tidigare lärare i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiestadiet
samt läromedelförfattare

Stort tack Ann!

 Jag önskar att fler hade samma civilkurage och vilja att engagera sig som du. Förr eller senare måste etablissemanget börja lyssna på relevant kritik från människor som Ann L-H, människor som faktiskt vet vad de pratar om.

Än en gång, tack Ann!

Annonser